Topkapı Sarayı

Osmanlı Sultanlarının eğitim, devlet yönetim ve ikametgâh adresi olan Topkapı Sarayı, Fatih Sultan II. Mehmed tarafından yaptırılmıştır. Saray halkı ve Osmanlı padişahları 19. Yüz yıla kadar burada yaşamıştır. 1922’ de Osmanlı monarşisinin kalması ile birlikte 3 Nisan 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk Topkapı Sarayını müze olarak halka açmıştır.

Topkapı Sarayı ve Fatih Sultan II. Mehmed

İstanbul’un fethi ardından ilk olarak günümüzde İstanbul Üniversitesinin bulunduğu bölgede Fatih Sultan II. Mehmed sonradan Eski Saray olarak anılacak bir saray inşa ettirmiştir. Bu sarayın inşasının ardından Çinili Köşkü denilecek bir yapı yaptırdı. Bu yapının ardından son olarak Yeni Saray anlamına gelen ‘Saray-ı Cedid’ ismini verdiği Topkapı Sarayını inşa ettirmiştir. Topkapı Sarayı, Sultan I. Mahmud döneminde Bizans surları yakınına inşa edilen, ‘Topkapusu Sahil Sarayı’ adında ki ahşap büyük sahil sarayının, önünde bulunan selam topları sebebi ile yanışının ardından bu sarayın ismini almıştır.

Topkapı Sarayının Mimari Yapısı

Fatih Sultan II. Mehmed büyük harcamaları daha çok ihtişamlı camii, köprü, kışla, konaklama tesisi ve kervensaray alanlarına yapmıştır. Sarayburnu’nun muhteşem manzarasının ona kattığı doğal güzelliği ile eşsiz ve mütevazi bir yapıya sahip olan Topkapı Sarayı’nın mimari bölümleri ise şu şekildedir;

I. Avlu
II. Avlu
III. Avlu
IV. Avlu
Harem

Topkapı Sarayı Karakteristik Özellikleri

Haliç, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi arasında İstanbul’un Sarayburnu yarımadasının uç bölümünde bulunan Topkapı Sarayı, Bizans akropolü üzerine inşa edilen, kara tarafı 1400 metre yüksekliğe sahip Sur-ı Sultani denilen ihata duvarları ile çevrili, deniz tarafı ise Bizans surları ile çevrili bir yapıdır. Saray yaklaşık olarak 700.000 metrekare alanı kaplar.

Topkapı Sarayı’nın Bölümleri

Aya İrini, Alay Meydanı, Adalet Kasrı, Arz Odası, Ağalar Camii, Arabalar Kapısı (Kızlar Kapısı), Altınyol, Bâb-ı Hümâyun, Bâb-ü’s Selâm, Beşir Ağa Camii ve Hamamı,  Babüssaade, Bağdat Köşkü, Cariyeler Koridoru , Cümle Kapısı, Cariyeler ve Kadın Efendiler Taşlığı, Çifte Kasırlar(Şehzade Odası) Divan Meydanı, Dış Hazine, Dördüncü Avlu, Dolaplı Kubbe (Haremeyn Hâzinesi/ Harem Hâzinesi ), Dış Hazine, Esvap Odası, Enderun Avlusu, Fatih Köşkü (Enderun Hazinesi), Gözdeler Dairesi ve Mabeyn Taşlığı, Has Ahırlar, Has Oda ve Kutsal Emanetler Dairesi, Hazine Koğuşu, Has Oda Koğuşu/Padişah Portreleri, Hekimbaşı Odası / Baş Lala Kulesi, Hünkâr Sofası, Hünkâr ve Valide Sultan Hamamları, Mecidiye Köşkü, III. Murad Has Odası, Saray Mutfakları, Sohum Kalesi Kitabesi, Sünnet Odası, Revan Köşkü, İftariye Kameriyesi (Mehtaplık), Şadırvanlı Sofa, Yemiş Odası / III. Ahmed Has Odası ve daha birçok bölüme sahiptir.

Topkapı Sarayı Müzesi Ziyaret Saatleri

Müze Salı günleri dışında kalan günlerde ziyarete açıktır. Bilet gişeleri Yaz Dönemi saat 18:00’ da, Kış Dönemi ise saat 16:00’ da kapanmaktadır. Müze Kış Dönemi Son giriş saati 16:00 olup saat 09:00 ile 16:45’e kadar ziyarete açık olup Yaz Dönemi ise son giriş saati 18:00 olup saat 09:00 ile 18:45 arası ziyarete açıktır.
Kış Dönemi 2 Ekim ile başlayıp 1 Nisan ile sona erer, Yaz Dönemi ise 1 Nisan tarihinde başlar ve 2 Ekim tarihinde sona erer.