Uetds Nedir?

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi olan Uetds 2018 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ulaştırma bakanlığının taşımacılık yapan firmaları kontrol altında tutmak ve taşıma işlemini elektronik bir şekilde denetim yapmak amacıyla çıkarılmıştır. Uetds ile kargo, eşya ve insan taşımacılığı işi daha resmi ve takip edilebilir bir hal alması planlanıyor.

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi ile taşımacılık yapan firmalar taşıdıkları insan veya malzeme cinsine göre yetki belgesi almak zorundalar. Ayrıca taşıma işinden en az bir saat önce Uetds sistemine taşıma bilgilerini girmeleri gerekiyor. Uetds sistemi yolcu taşıma işlerinde sisteme bilgi girişi yapılıyor, fakat eşya taşımacılığı için bilgi girişi 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Uetds Kapsamı

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi sadece ticari faaliyetler için kullanılıyor. Ticari olarak taşıma faaliyetinde bulunan işletmeler ve gerçek kişiler bu sisteme kayıt olmak zorundalar.

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemini kapsayan hizmetler aşağıdaki gibidir;

 • Yolcu taşımacılığı
 • Eşya taşımacılığı
 • Lojistik taşımacılık
 • Kargo taşımacılığı
 • Nakliyat taşımacılığı
 • Dağıtım işletmeciliği
 • Terminal işletmeciliği
 • Tehlikeli madde taşımacılığı

Bu hizmetleri ticari olarak yapan gerçek veya tüzel kişiler Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine tabi olurlar. Ayrıca bu hizmetlerin kendilerine göre yetki belgeleri de bulunuyor. Bu sisteme kayıt yaptırırken yetki belgesi de almak gerekiyor.

Uetds Yolcu Taşımacılığı

Yolcu taşımacılığı tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı diye ikiye ayrılır. Tarifeli yolcu taşımacılığında B1 ve D1 yetki belgesi bulundurmalıdır. Yolcu taşımacılığı işleminde bir takım bilgileri Uetds sistemine girmeleri gerekiyor. Taşımanın gerçekleşeceği saat, taşıt plakası, acente bilgisi, bagaj bilgisi ve yolcu bilgisi tarifeli yolcu taşıma işlerinde sisteme girilmesi gereken bilgilerdir. Yolcuların bilgileri içinde TC kimlik numarası, engelli durumu, isim, soy isim, adres, iletişim bilgisi, taşıma ücreti ve koltuk numarası yer almalıdır. Acente bilgisinde de acente adı, adresi, unvanı, yetki belgesi, vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası yer almalıdır.

Tarifesiz yolcu taşımacılığında ise A1, A2, D2 ve B2 yetki belgesi bulundurmak gerekiyor. Tarifeli yolcu taşımacılığı işinde sisteme giriş yapılması gereken bilgilere ek olarak aracın kalkış saati ve tarihi, hareket yeri, güzergah, taşıma yapılacak yolcu sayısı, ücreti sisteme işlenmelidir. Tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığında yolculuğu tamamlamayan yolcuların bilgileri 30 dakika içerisinde sisteme işlenmek gerekiyor.

Uetds Eşya Taşımacılığı

KTK kanunu ile karayolu eşya taşımacılığı yapan gerçek veya tüzel kişilerin de Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca K1, C2, C3 VE K3 belgelerini de bulundurmaları gerekiyor. Eşya taşıma işlerinde taşıma işinden en az altı saat önce Uetds sistemine bilgilerin girilmesi gerekiyor. Bu bilgiler yükü gönderen kişinin bilgileri, yükü alacak kişinin bilgiler, araç bilgileri, şoför bilgileri ve yük bilgisidir. Yükü gönderen kişinin isim soy isim, TC kimlik numarası ve adres bilgileri yer almalıdır. Yükü alacak olan kişinin de bu bilgileri bulunmalıdır. Aracın plaka numarası, şoförün TC kimlik numarası ve yükün cinsi ile ağırlığı da sistemde olmalıdır.

Uetds Lojistik taşımacılık

KTK kanunu ile lojistik taşımacılığı yapan gerçek veya tüzel kişilerin de Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine kayıtlı olmaları gerekiyor. L1 ve L2 belgeleri de bulundurmak zorunludur. Taşıma işleminden en az altı saat önce Yükü gönderen kişi, yükü alacak olan kişi bilgileri, yük bilgisi, araç bilgisi ve şoför bilgisi sisteme girilmelidir. Eşya taşımacılığında olduğu gibi gönderici ve alıcının kimlik bilgileri, şoför kimlik bilgileri, araç plaka ve yükün ne olduğu gibi bilgilerden oluşuyor.

Uetds Kargo taşımacılığı

KTK kanunu ile kargo taşımacılığı yapan firma veya gerçek kişiler Uetds sistemine kayıtlı olmalıdır. Aynı zamanda M1 ile M2 yetki belgesine de sahip olmaları gerekiyor. Kargo taşımacılığı işleminde taşımadan en fazla bir saat sonra bazı bilgileri Uetds sistemine girmek zorundalar. Kargoyu gönderenin bilgileri, kargoyu alan kişinin bilgileri, araç bilgileri, şoför bilgileri ve kargo bilgileri mutlaka sisteme işlenmelidir.

Kargo dağıtım işlemleri için de P1 ve P2 belgesi bulunmalıdır. Kargo dağıtım işleminde dağıtıma çıktıktan en fazla bir saat sonra bilgiler sisteme girilmelidir. Dağıtıma çıkarılan her bir kargo için gönderici bilgisi, alıcı bilgisi ve kargo bilgisinin yanı sıra araç plakası ve şoför bilgileri Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine işlenmelidir.

Uetds Terminal işletmeciliği

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi sadece araçlar için kullanılmıyor. KTK kanunu ile işletilen tüm terminaller de bu sisteme tabidir ve T1 ile T2 belgelerini bulundurmalıdır. Bu terminale giriş yapan araçların bilgilerini terminal yetkilileri Uetds sistemine girmekle mükelleftir. Sisteme giriş yapan taşıtın giriş saati, çıkış saati ve plakası işlenmelidir.

Uetds Tehlikeli madde taşımacılığı

KTK kanunu ile tehlikeli madde taşımaya yetkili olan gerçek ve tüzel kişilerin Uetds sistemine kayıt yaptırmalı ve C1 ile K2 belgelerine sahip olmaları gerekiyor. Tehlikeli maddeyi gönderen kişi, alan kişi ve şoför bilgileri ile tehlikeli madde cinsi ile miktarı sisteme işlenmelidir. Burada yükün teslim edilmesinden sonra da sisteme işlenmesi gerekiyor.

Uetds Bilgi Gönderimi İşlemi

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi bilgi girişleri iki farklı yolla yapılıyor. Bunlardan birincisi E Devlet girişi ile diğeri ise web site üzerinden yapılabiliyor. E Devlet sistemine giriş yapan kullanıcılar taşıma işlemi ile ilgili tüm bilgileri sisteme yönlendirebilirler. Tüzel kişiliklerde yetkili olanlar ile yetki belgesi ile bakanlıkça yetkilendirilenler firmaları adına E Devlet üzerinden taşıma bilgilerini girerek sisteme yüklemiş olurlar.

Bilgilerin hızlı bir şekilde iletmeleri gereken yolcu taşımacıları E Devlet üzerinden daha hızlı bir şekilde bilgileri güncelleyebilirler. Sisteme bilgi girişi yapmanın bir diğer yolu olan web servis yöntemi ise birçok firmanın kontrol ve bilgi amaçlı kullandığı sistemdir. Bu sistemde daha önceki bilgileri farklı bir işlem yapmadan sisteme yönlendirirler.

Uetds Faydaları

2018 yılında resmi gazete ile yürürlüğe giren Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’nin birçok faydası bulunuyor.

Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir;

 • Taşımacılık sektöründe tüm faaliyetlerin kanuni bir şekilde yapılmasını sağlamak.
 • Korsan taşımacılığın önüne geçmek.
 • Karayolu kontrolünü sağlamak.
 • Karayolu yoğunluğunu kontrol altında tutmak.
 • Karayolu yolcu taşımacılığı ile taşınan yolcu sayısını tespit etmek.
 • Karayolu yolcu taşımacılığı fiyatlarını kontrol altında tutmak ve gerekli indirimlerin yapılmasını sağlamak.
 • Karayolu yolcu taşımacılığında fiyatları kontrol altında tutmak.
 • Yük ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtların rotasını kontrol altında tutmak.
 • Karayolu güvenliğini sağlamak.
 • Taşımacılık ile kazanılması gereken vergilerin alınmasını sağlamak.
 • Taşımacılık sektöründe çalışan kişilerin takibini yapmak ve mali haklarının takibini yapmak.
 • Sağlıklı bir taşımacılık sektörü oluşturmak.
 • Taşımacılık yapan şoförlerin uzun süre araç kullanmalarının önüne geçmek.
 • Yük taşıma fiyatlarını kontrol altında tutmak.

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’nin bunlar gibi birçok faydası bulunuyor. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı istatistik tablolarına da bilgi sağlıyor. Oluşabilecek trafik yoğunluğunu önceden tespit etme imkanı da sağlıyor. Bu sayede erken tedbirler de alınıyor.

Call Now ButtonBizi Arayın!
WhatsApp WhatsApp İletişim